Logo BLAPTICA slovo z ojediněle upravených písmen
Facebook
Twitter
www.BLABERUS.cz

Blaptica dubia

aneb jak chovat šváby argentinské

ÚSPĚŠNÝ CHOV ŠVÁBŮ

Úspěch není snadno měřitelný, v čase je hodnotou proměnnou, ale lze jej docílit současným
splněním relativně více či méně snadných podmínek. Drtivá většina švábů každé generace
by se měla dožívat přibližně stejného věku, dosahovat stejných velikostí i barev, jako jejich
příbuzní v přírodě. Nedeformovaná těla, samice s pěknými ootékami až do líhnutí, požadovaná
produkce, stálý objem nebo růst kolonie a absence parazitů jsou známkou zvládnutého chovu.
Zkušenosti kolonie BLABERUS v Brně z chovu švábů argentinských Blaptica dubia pro Vás.
Jak na chov švábů?

PROSTOR PRO ŠVÁBY

Bedna pro šváby výchozí Bedna pro šváby druhu Blaptica dubia je nejčastěji plastová a s víkem.
Především pro nižší váhu, menší náchylnost ke zničení, lepší manipulaci
a snadnou údržbu. Rozměry bedny i jejich počet je třeba po úvaze zvolit
s ohledem na požadovanou potřebu krmných švábů, a to s rezervou.
Ukázka nadstavbového modulu v bedně Velikost bedny doporučuji už na počátku volit konečnou a švábům
prostor vymezit přiměřeným množstvím prokladků od vajec či jiného
materiálu. V příliš malé bedně bude chov silně stagnovat, u příliš velké
je třeba mít na paměti celkovou hmotnost funkční plné kolonie švábů.
Nádoby s kruhovým či jiným půdorysem lze u menších chovů švábů rovněž použít. Rozdíly
budou ve využití vnitřního prostoru a více takových nádob nevyužije efektivně okolní prostor.
Fólie, nátěr či neprůsvitné stěny, poskytnou švábům šero či tmu, které jim
vyhovují. I když je chov švábů uzavřen ve výhřevném světlotěsném boxu,
zabraňuje folie náhlým šokům výraznou změnou světelných podmínek
při manipulaci s kolonií švábů. Uvedené není pro chov švábů nezbytné.
Bedna pro šváby se zatemňovací folií
Pod víkem bedny pro šváby s kovovým pletivem Víko lze jen doporučit. Švábi nelezou pouze po čistých stěnách, údržba
vrchního mastného ochranného pásu není trvalá a je pracná. Víko rovněž
minimalizuje pronikání hmyzu k rozmnožování. Doporučuji jej i pro vlastní
klid v nepřítomnosti. Víko musí umožnit maximální větrání kolonie.
Kovové pletivo víka bedny pro šváby Větrání kolonie lze zajistit množstvím vyvrtaných či vypálených malých
dírek, nebo lépe zalepením velkého otvoru kovovým pletivem proti hmyzu.
Doporučuji využít co největší plochu víka tak, aby jeho pevnost nebyla
narušena. Větrání na bocích nádob kolonie BLABERUS nepoužívá.
Úchyt pro mucholapku oceníte nejen v boji proti octomilkám obecným,
ale i jinému létajícímu hmyzu. Umožní včas identifikovat výskyt i horšího
škůdce, zavíječe moučného. S malou pinzetou a nůžkami získáte brzy grif.
Není nezbytné, ale samotné použití potvrdí jeho odůvodněnost.
Ukázka uchycení mololapky mezi dvěma kolíčky na prádlo zespod víka bedny

INTERIÉR CHOVNÉ BEDNY ŠVÁBŮ

Bedna pro šváby s prokladky a víkem Substrát pro šváby nedoporučuji a není nutný. Vhodnou alternativou
je použití malé vrstvy kokosového vlákna. Jemně přesývané používá
kolonie BLABERUS u jiných druhů švábů pro snazší následné čištění.
Substrát s exkrementy je náchylný k zadržování a tím zvyšování vlhkosti.
Varuji před papírem, novinami, letáky a pod., které švábi často požírají.
Organizace interiéru je kompromis mezi maximálním využitím prostoru
šváby ve všech třech osách a nutným prostorem pro předkládání potravy.
Vertikální rozměr umožňuje teplotní gradient i geneticky kódované chování
švábů. Doporučuji horizontální rozměry přizpůsobovat hustotě švábů.
Interiér bedny pro šváby
Při startu dané bedny je objem šváby využit pouze zčásti a s růstem počtu i velikosti švábů
a tedy celkového objemu těl se průběžně přidávají prokladky či jiná forma ubikací zejména
proto, aby byla potřebná hustota švábů udržována stále kolem jejího optima. Viz dále.
Napáječka pro šváby s gelem žebříčkem a přepážkou pro manipulaci Napáječka švábů je zcela nezbytná v případě používání vodního gelu.
Ovoce a zeleninu lze pokládat kamkoli, na podklad doporučuji alespoň
plastovou podložku, aby nenavlhal. Časté napájení švábů je zásadní
zejména u semiadultů. Gel lze úspěšně využít i pro cílený gut loading.
Napáječka mladých švábů garantuje dostupnost Napáječka mladých švábů je v kolonii BLABERUS léta testována
především z důvodu garance dostupnosti vodního gelu malým jedincům,
kteří jsou více citliví k dehydrataci a při soupeření s většími jedinci mohou
být významně handicapováni, což rozvoj kolonie nepochybně brzdí.
Nádobky s vodou nasáklým inertním materiálem a napáječky pro ptáky s vatou jsou občas
prezentovány, ale Blaberus je nedoporučuje. Krom napájení jsou i příčinou vyšší vlhkosti
a úbytek vody není ekvivalentem vody spotřebované šváby. Manipulace a uchycení vyžadují
zajištění proti převrhnutí a vylití. Odpar vody z gelu je znatelně nižší a spotřeba vody patrnější.
Kritériem kvality napájení je dostupnost co největšímu počtu švábů všech velikostí současně.
Krmítko švábů pro suchou potravu usnadňuje kromě jejího podávání,
také kontrolu spotřeby. Více kusů umožňuje dostupnost potravy většímu
množství švábů současně. Potrava na dně bedny nasává vlhkost a pach
substrátu a znečisťuje se exkrementy. Doporučuji žebříčky a přepážku.
Krmítko pro šváby s granulemi žebříčkem a přepážkou pro šváby na zádech
Žebříček dovnitř a ven umožňuje velmi malým švábům přístup k potravě
i vodnímu gelu a únik. Přepážka uprostřed pomáhá švábům přepadlým
na záda. Více krmítek lze využít i ke zkoušce nových ingredienci.
Krmítka na obrázcích mají při běžném zacházení překvapivou životnost.
Detail žebříčku krmítka pro šváby
Bedna s moduly prokladků Prokladky od vajec z papíroviny, ubikace, imitující přírodní prostředí,
musí být vždy orientovány svisle pro lepší odvětrávání a propadání
exkrementů. Často jsou pouze jen volně vložené. Doporučuji ale jejich
pevné spojení, případně využívání řady tzv. modulů, dle velikosti a určení.
Ukázka různých modulů prokladků Moduly jsou detailně popsané v kolonii BLABERUS a doporučuji přečtení.
Jak je patrné z obrázků, liší se velikostí ve třech osách. Na dno ty větší,
ve vyšších patrech pak menší. Systém umožňuje odchyt části švábů, jejich
stěhování i rozdělení, spodní zničené vyhodit a zbylé použít v čišté bedně.
K vytvoření štěrbin a dutin jsou používány i jiné materiály než prokladky, např. profilované
nebo ploché desky s distančními vzpěrami, které mají různě dlouhou dobu použití, závislou
na použitém materiálu, vyšší hmotnost než prokladky a manipulace s nimi je zcela odlišná.
Potřeba jiného materiálu nahrazuje zásobování kolonie často nemalým množstvím prokladků.

TEPLOTA CHOVU ŠVÁBŮ

Teplota je nejzásadnější parametr a hodnoty mimo optimální rozsah mají až dramatický vliv
na chov švábů. Nižší teplota brzdí nebo až zastavuje rozvoj kolonie. Vyšší zrychluje růst
švábů, což není žádoucí, zvyšuje úmrtnost a zkracuje dobu života i zmenšuje počet ooték.

Zajistit teplotu lze více způsoby. Nejsnazší je využít unikající teplo např. z terária, akvária.
Nepatrný noční pokles teploty je vhodný, ale teplota by ani tak neměla klesat pod minimum.
Lze umístit topnou spirálu dovnitř nebo lépe pod část dna tak, aby měli švábi možnost výběru.
Uvedené neumožňuje regulaci teploty v požadovaném rozmezí vůbec, nebo jen omezeně.
Upozorňuji na riziko lokálního přetápění, pokud švábi nemohou dle potřeby migrovat jinam.
Existují způsoby, jak zmenšit výkon spirál a jiných zdrojů tepla i bez termostatů.

Vhodnější je umístění bedny či celé sestavy beden do tepelně izolovaného výhřevného boxu.
Vytápění s regulací, nasáváním a cirkulací vzduchu, zajistí požadované hodnoty non-stop.
Teplotu doporučuji průběžně sledovat teploměrem se záznamem maxim nebo dataloggerem.

VLHKOST CHOVU ŠVÁBŮ

Vlhkost, jako druhý nejdůležitější parametr, ovlivňuje nejen kvalitu chovu švábů. Vyšší je často
příčinou výskytu plísní, přemnožení roztočů, značného pachu a v důsledku toho významného
snížení produktivity chovu zvýšenou úmrtností. Je třeba si uvědomit, že se vlhkost v bedně
zvyšuje již při podání vlhké potravy, ale následně také při vylučování vlhčích exkrementů.
Vlhkou potravu je třeba dávkovat tak, aby švábi vše spotřebovali max. během pár hodin.
V prostorách s vyšší vlhkostí lze spodním vytápěním situaci zlepšit. Viz též část teplota.
Vlhkost doporučuji průběžně sledovat vhodným vlhkoměrem zejména ve vlhčím prostředí.

HUSTOTA ŠVÁBŮ

Hustota švábů v daném objemu má menší vliv, ale extrémy v obou polohách zpomalují
množení kolonie a to velice znatelně zejména při jejím rozjezdu. Doporučuji volit hustotu
raději větší, tedy méně ubikací pro šváby. Jakmile však musí švábi trvale zůstávat mimo ni,
nastal čas doplnit a rozšířit ubikaci o další přiměřený objem nebo kolonii rozdělit.

PACH KOLONIE ŠVÁBŮ

Pach vlastní kolonie je rovněž jednou z podmínek úspěšnosti chovu a jeho absence zpočátku
brzdí její tzv. rozjezd. Švábi chemickými signály komunikují a sdělují si navzájem celou řadu
zásadních informací. Nejen o potravě, připravenosti k rozmnožování, nebezpečí a napadení,
ale také o velikosti kolonie či příslušnosti jedince ke konkrétní kolonii a pod.

ČIŠTĚNÍ, ROZŠIŘOVÁNÍ, OBNOVA KOLONIE ŠVÁBŮ

Čištění kolonie švábů je nutné, ale frekvenci nelze předem stanovit. Platí však pravidlo,
že čím méně často, tím lépe, avšak s přihlédnutím k funkčnosti kolonie, míře jejího znečištění,
množství exkrementů i mrtvol švábů, ale i fyzickému stavu ubikací. Pro zajištění kontinuity
nebo rozšíření chovu je vhodné využít ubikace pro přenesení vlastního pachu kolonie.
U zdravé kolonie doporučuji nepoužívat chemické prostředky. Obnovu kolonie s novými šváby
si může vynutit fatální zamoření škůdci či zaviněné vymření nebo zkrmení kolonie.

POČET ŠVÁBŮ "START"

Počet švábů pro rozjezd kolonie je mezi chovateli často diskutován a existuje více názorů.
Jedním je zakoupení velkého až obrovského množství dospělých švábů. Pomineme-li jejich
neznámý věk a tedy i počet budoucích ooték, jejich pořízení není otázkou pár stovek korun
a dospělci se hůře aklimatizují. I když je mladých zpočátku velké množství, než povyrostou,
vznikne velká časová prodleva, kdy nebudou švábi žádané velikosti pro krmení. A než dospějí,
nebudou další dospělci k produkci vlastních mladých. Riziko fatální chyby spojené s úmrtností
u nevyladěného chovu a zmaření investice je třeba také zvážit. Zakoupení malého množství,
lze začít i s šedesáti kusy, oddaluje skutečný soběstačný produktivní chov v lepším případě
o mnoho měsíců až rok bez zkrmování. Blaberus doporučuje pořídit si startovní mix všech
velikostních skupin s počty závislými především na velikosti potřebné produkce, žádaném
objemu pro průběžné krmení, konkrétní velikosti zkrmovaných švábů, počtu strávníků a pod.
Rizika předchozích variant jsou minimalizována a vždy lze zvládnutý chov posílit a rozšířit.

RIZIKA CHOVU ŠVÁBŮ

Rizik spojených s chovem švábů není mnoho. Krom úniku jedinců či skupin švábů mimo
vyhrazený prostor, je nutné upozornit na možnost vzniku alergické reakce nebo alergie,
způsobené nejen přímým stykem se šváby, jejich odpadními látkami a obranným sekretem,
ale nezřídka i jen samotným pobytem v jejich blízkosti a v prostoru s výpary a prachem,
pocházích z jejich kolonie. Tedy i u osob, které chov samotný neprovozují! Reakce může
být nečekaná, rychlá až okamžitá. Větší náchylnost mají osoby s vyšší vnímavostí, dědičnými
vlohami, s astmatem a pod. Ochranné respirátory a rukavice se jeví jako nedostatečné.
Praxe přináší zjištění, že se projevy časem pouze zhoršují. Expozice dětí atopických rodičů
alergeny švábů zvyšuje mnohonásobně riziko jejich onemocnění astmatem nebo jeho zhoršení.
Pokud se alergická reakce projeví, nedoporučuji spoléhat se pouze na její ústup a odeznění.

VĚTŠÍ CHOV ŠVÁBŮ

Vyhřívaný prostor pro šváby Chov s celkovým objemem chovných nádob přesahujícím cca 300 litrů,
vyžaduje odlišné řešení množství postupů. Hlavně teplota a vlhkost jsou
řešeny centrálně pro daný druh v uzavřeném tepelně izolovaném boxu,
častěji místnosti, včetně nucené cirkulace, filtrace a výměny vzduchu.
Vyhřívaný prostor pro šváby Odlišností je mnoho. Ochrana kolonie před všemi uvažovanými škůdci,
světelný režim, způsob přípravy potravy ve velkém objemu, velikost,
provedení a rozmístění nádob, typ ubikací, vše pro zefektivnění chovu
a činností. Tato problematika je mimo rámec těchto stránek.

ZÁVĚREM

Závěrem dlužno podotknout, že si nelze vytvořit vztah ke švábovi, obzvláště pak, jsou-li
jich stovky, tisíce, desetitísíce, hektolitry. Mít vztah ke kolonii švábů však jistě nemožné není.
Blaberus odmítá postupy a návody typu "dám je do nějaké bedny, občas jim hodím chleba,
někdy na ně i zapomenu a pořád jedou". Švábi jsou velice zajímavým hmyzem, vděčným
objektem pro pozorování a jistě si zaslouží alespoň základní standard, i když jsou krmivem.

Blaberus          


kvalitně krmený šváb = kvalitně krmený mazlíček
mapa